nl en fr

Disclaimer

Disclaimer

DominiquePrins.com heeft de inhoud van deze website met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks dat kan het voorkomen dat de gepubliceerde informatie onvolledig, verouderd of niet meer juist is. DominiquePrins.com kan de gepubliceerde informatie op elk moment zonder aankondiging wijzigen. Het verdient de aanbeveling om periodiek na te gaan of de gepubliceerde informatie op deze website is gewijzigd.

Aansprakelijkheid

Aan de gepubliceerde informatie kunnen bezoekers van deze site geen rechten ontlenen. Het DominiquePrins.com kan geen foutloos of ononderbroken functioneren van de website garanderen. Het DominiquePrins.com aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud en gebruik van deze website en de gepubliceerde informatie, noch voor eventuele ontstane schade door het gebruik hiervan.
Het DominiquePrins.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen, of die verwijzen naar de website van het DominiquePrins.com .

Eigen verantwoordelijkheid

De afnemer van de gepubliceerde informatie is zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de gepubliceerde informatie. De gepubliceerde informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik.

Auteursrecht

Nederlands recht is van toepassing.
Op de inhoud van deze website berust auteursrecht. Alle rechten zijn voorbehouden. Niets uit de teksten, grafische voorstellingen en foto's op de website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande toestemming van DominiquePrins.com .

Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer


'Cassandre'   (Brons)

 Oplage: 8
 hoogte: 27
 Breedte: 74 cm   'Damaris'   (Brons)

 Oplage: 8
 hoogte: 25
 Breedte: 46 cm  

"Kunst laat zien dat het gewone buitengewoon is" - Amédée Ozenfant